Generalinspektioun vun der Police // D’Lëtzebuerger Regierung

Attributiounen

D'Generalinspektioun vun der Police (IGP) ass dat externt Kontrollorgan vun der Lëtzebuerger Police. Si gouf am Joer 2000 duerch d'Gesetz vum 31. Mee 1999 iwwer d'Police an d'Inspection générale vun der Police geschaf fir de Fonctionnement vun der Police ze kontrolléieren.

D'IGP steet ënner der direkter Autoritéit vum Minister fir d'Sécurité intérieure an ënner der funktioneller Autoritéit vum Justizminister, dem Procureur général an deenen anere Justizautoritéiten.

Weiderliesen

Neiegkeeten